s1197780733 发表于 2016-5-1 22:31:58

被打到以后屏幕就斜了无法恢复怎么办

exist233 发表于 2016-5-2 09:48:13

6666666666666666666666666666

xie1jin 发表于 2016-5-2 18:14:07

先赞一下楼主

tea_sb 发表于 2016-5-2 19:32:49

1802001 发表于 2016-5-1 09:00
重新下载了,版本还是1.0,只有个2.0的地图包,没有新加的摸底啊

ok了,忘记甩到文件夹了{:10_527:}

tea_sb 发表于 2016-5-2 19:40:23

s1197780733 发表于 2016-5-1 22:31
被打到以后屏幕就斜了无法恢复怎么办

某些未知的bug我也没办法=、=

MineCraft_dada 发表于 2016-5-2 21:45:42

感谢LZ分享~~~{:714:}

tea_sb 发表于 2016-5-3 19:20:02

冷夜 发表于 2016-3-9 20:15
恩快更新吧!玩二周目玩不来!加油

更新了嚎~~~求试玩~~

tea_sb 发表于 2016-5-5 19:41:24

顶啊!!!!!

xiaocjx 发表于 2016-5-5 21:07:44

支持!满喜欢的,虽然有点坑,但是怪物什么的不怕!

tea_sb 发表于 2016-5-6 22:28:47

每日一顶QWQ,

tea_sb 发表于 2016-5-7 21:03:39

顶啊啊啊啊,不可以沉{:10_516:}

飞逝的时间 发表于 2016-5-10 18:20:30

怎么提交岩浆任务

涂鸦a影 发表于 2016-5-11 15:05:16

希望加一些管道MOD,可以实现全自动

tea_sb 发表于 2016-5-11 18:32:09

顶帖咯~~~~{:10_512:}

tea_sb 发表于 2016-5-15 19:42:17

嘿!顶帖小能手在此!
页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15
查看完整版本: [1.7.10][HQM][生存x科技]深渊魅影-怪物中求生存,基岩下求发展!--v2.0