Niederhogg 发表于 2021-6-3 16:13:09

很好看想试试

wsdqxc 发表于 2021-6-3 13:37:51

感谢作者分享

Knowshowyou 发表于 2021-6-3 01:02:12

有点好看的亚子

sureee 发表于 2021-6-2 23:21:01

看起来非常不错,好看!

FIsHkill 发表于 2021-6-2 22:19:13

我希望可以下载这个材质包 谢谢

sjs199797 发表于 2021-6-2 17:32:30

支持 不错的光影

允允允 发表于 2021-6-2 17:27:45

6666666666666666666666666666

w1322142859 发表于 2021-6-1 11:52:59

确实不错 确实不错确实不错

Alvarados 发表于 2021-6-1 11:11:22

非常经典的中世纪材质包! 对于建筑党来说非常友好 很适合

Lumingfei 发表于 2021-6-1 08:34:13

很期待64x

1459793084 发表于 2021-6-1 08:19:43

66666666666666666666

一般型冷漠网友 发表于 2021-6-1 07:53:49

支持支持

Koyume233 发表于 2021-6-1 00:03:36

拍摄角度满分,感谢作者分享

白楼旧梦 发表于 2021-5-31 23:55:28

十分感谢分享

huyue0023 发表于 2021-5-31 23:28:20

66666666666666666666666666666666
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18
查看完整版本: [授权搬运][1.11-1.16|32x]Clarity材质包——现实与古典的冲击