chennian 发表于 2022-3-25 12:18:10

6666666666

oniobipp1478 发表于 2022-3-25 11:29:06

很美,很好看   

2143738116 发表于 2022-3-25 10:21:56

感谢楼主分享

langqianQWQ 发表于 2022-3-25 09:17:37

谢谢老板分享      

方守斌大笨蛋 发表于 2022-3-24 23:47:55

很真实,谢谢分享

oniobipp1478 发表于 2022-3-24 23:29:34

很好看,楼主分享辛苦

akilar 发表于 2022-3-24 22:55:33

这个纹理的风格和我之前一直很喜欢用的jhonsmith材质很像

苦乔 发表于 2022-3-24 13:27:23

mcbbs有你更精彩

JClove 发表于 2022-3-24 11:24:52

6666666666666666666666666666

1036214693@qq.c 发表于 2022-3-24 09:20:34

谢谢分享,正愁找不到好看的光影[:doge:]

永恒の随心 发表于 2022-3-24 08:55:51

多谢楼主分享

夕阳的刻痕 发表于 2022-3-24 00:22:20

确实是现实和古代风格狠狠的撞击了,看看实际效果咋样去

星星小校长 发表于 2022-3-23 11:49:37

MCBBS有你更精彩~

MCqiangqiang 发表于 2022-3-23 10:04:58

挺好看的,粗糙带点细腻

方守斌大笨蛋 发表于 2022-3-22 23:44:32

感谢楼主分享,楼主辛苦了
页: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53
查看完整版本: [授权搬运][1.11-1.18|32x]Clarity材质包——现实与古典的冲击