seven_chad 发表于 2020-6-1 14:54:03

【1.12.X】【512X】末影龙替换骑士龙 材质

本帖最后由 seven_chad 于 2020-8-3 23:01 编辑

https://i.loli.net/2020/08/03/XWaBfcuGn3zkMsw.png
https://i.loli.net/2020/06/01/JtjUydxbPTfBvZA.png
https://i.loli.net/2020/06/01/BKPzpvX8AYCfV2U.png
https://i.loli.net/2020/06/01/SVX5NBqaWOoT67A.png
https://i.loli.net/2020/06/01/y16G95pTioJNdfF.png
https://i.loli.net/2020/06/01/mWniyL4uN3B8To9.png
https://i.loli.net/2020/06/01/A5GVCyfktF2Lqag.png
https://i.loli.net/2020/07/31/FCcDPGUAKsTQmXB.png
https://i.loli.net/2020/06/01/cWzSrka6NnjVlEp.png
https://i.loli.net/2020/06/01/Qap1nR72yDUXBuA.png
https://i.loli.net/2020/06/01/tQuafczmPEnMp8i.png
https://i.loli.net/2020/06/01/bxN9n8EpSOtKUw4.png
https://i.loli.net/2020/06/01/zaA4fivU2IBPyTV.png
https://i.loli.net/2020/06/01/KSgVjGx6AoMPLC2.png
https://i.loli.net/2020/06/01/v1oHVesw8b6ZLOX.png
https://i.loli.net/2020/06/01/6kwBTDhWnCHZ9b1.png
https://i.loli.net/2020/06/01/Y1MxdIF7gGyVl9v.png
https://i.loli.net/2020/06/01/4lBFwsZXmMVQk1P.png
https://i.loli.net/2020/06/01/b7qifaRlduDt1Mx.png
https://i.loli.net/2020/06/01/Dd2Z3ENvUjHFraz.png
https://i.loli.net/2020/06/01/Th8sOwlGdbELZQM.png
https://i.loli.net/2020/06/01/Cw1PMFbX4a9tf8G.png
https://i.loli.net/2020/06/01/oU8pIS5sNm6Rreu.png
https://i.loli.net/2020/06/01/BNAbLYZ3Car2QET.png
https://i.loli.net/2020/06/01/uQ3EeKsLSCYVWZT.png

Like_BBQ 发表于 2020-6-1 15:09:38

嘞。。。故事很精彩,简单来说就是给末影龙换个皮肤对吧

骨科级大神 发表于 2020-6-1 17:40:03

好帅啊{:675:}

seven_chad 发表于 2020-6-10 11:42:33

Like_BBQ 发表于 2020-6-1 15:09
嘞。。。故事很精彩,简单来说就是给末影龙换个皮肤对吧

确实 就只是个资源包而已

3472320255 发表于 2020-6-13 17:02:23

这材质爱了爱了。

大da白bai 发表于 2020-6-13 17:08:31

这个末影龙真的帅啊

小酷君 发表于 2020-6-16 21:22:30

tql,sdl,i了

709525791 发表于 2020-6-17 15:18:14

这个龙好**炫酷!还带剧情的!帅

池恩TwT 发表于 2020-6-20 13:49:48

这末影龙材质太棒了啊

葫芦涂 发表于 2020-6-23 14:08:14

下材质送故事,

喜欢小刘 发表于 2020-6-23 14:56:52

找了好久 总算找到了 感谢感谢 辛苦了

xinyef 发表于 2020-6-26 12:49:50

这材质爱了爱了

17370477041 发表于 2020-6-26 13:01:27

感谢楼主!!!!!!!!!

碟血小子 发表于 2020-6-28 22:35:55

好棒!请问1.15.2也能用吗

11164032 发表于 2020-6-29 12:48:44

这也太优秀了吧,希望来一个铁傀儡,雪傀儡,凋零地材质,还可以出一个系列{:694:}
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 【1.12.X】【512X】末影龙替换骑士龙 材质